-všichni musí být objednáni (315623296) – prevence, nemocní

-dodržujte čas objednání, dříve nevstupujte do čekárny

-RESPIRÁTOR musí mít každý akutně nemocný (týká se i doprovodu dítěte, při rýmě, kašli, teplotě, průjmu, vyrážce, únavě)

-respirátor u DĚTÍ do 2 let dle rozumových schopností dítěte

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ A VAŠI SPOLUPRÁCI

PRAVIDLA VSTUPU DO ČEKÁRNY A ORDINACE