UPOZORNĚNÍ -  STÁLE PLATÍ:

BEZ  PŘEDCHOZÍHO OBJEDNÁNÍ NEBUDETE OŠETŘENI

Platí pro preventivní i akutní návštěvy.  Uvedené ordinační hodiny nyní slouží pro orientaci v jakém čase budete ev. objednáni. Chceme omezit zvýšenou koncentraci nemocných osob pohromadě na dobu nezbytně nutnou. Prosíme o dodržování nastavených pravidel.