První pomoc při předávkování či náhodném požití léků, chemikálií a rostlin

Pro informace o první pomoci při předávkování léky, jejich náhodném požití, či při požití benzínu, hnojiva, částí rostlin a jiných chemikálií se obraťte o radu na Toxikologické informační středisko (TIS) v Praze  –  k dispozici je  24 hod. denně na tel. č.  224 91 92 93 nebo  224 91 54 02.

Poradí vám nejen s první pomocí, ale i s dalším postupem, jaké příznaky a s jakým časovým odstupem lze u dítěte očekávat, kdy vyvolávat a kdy nevyvolávat zvracení,  kdy je nutné se obrátit na lékařskou pomoc.

Kontaktujete-li TIS, pak co nejdříve,  podávejte co nejpřesnější informace: věk dítěte, ev. hmotnost dítěte; co přesně dítě požilo – nejlépe název přípravku (nebo alespoň barvu a velikost tablet), množství  tablet či ml tekutiny dítě snědlo/vypilo, jak je to dlouho,  jestli zvracelo nebo ne.

Zvracení nikdy nevyvolávejte bez porady s lékařem.  Je zakázáno při požití benzínu, tukových rozpouštědel, včetně mycích a pracích a čistících prostředků -např.jar na nádobí, SAVO, prášek na praní –  i ve formě gelu apod. 

Pokud je doporučeno vyvoláno zvracení, dítě musí být při vědomí!

Postup:   podrážděte prstem nebo rukojetí  lžíce kořen jazyka.
Vyvolání zvracení je vhodné při požití velkých tablet nebo hub.

Nemáte-li možnost kontaktovat TIS, nevyvolávejte sami zvracení, podejte několik (3-10) tablet „černého uhlí / Carbo“ – menším dětem rozdrceného a rozmíchaného ve vodě. „Carbo“ má charakter univerzálního antidota – protijedu, jeho podání je bezpečnější a účinnější, než vyvolávat u dítěte zvracení.
  
Nikdy nepodávejte bez porady mléko!!!! Sloučeniny rozpustné v tucích se po požití mléka rychleji vstřebávají.

Má-li dítě nehodu s rostlinou, vyndejte zbytky rostliny z úst, vypláchněte ústa, zkuste vyvolat nenásilně zvracení, podejte několik tablet aktivního uhlí. Určete rostlinu, kontaktujte TIS nebo ošetřujícího lékaře.

Při náhodném požití části rostliny, vyndejte její zbytky z úst dítěte, pokuste se vypláchnout dítěti ústa. Po té se pokuste identifikovat rostlinu.  Ev. po poradě s lékařem  nebo lékařem  TIS  zkuste vyvolat zvracení výše popsaným postupem, po té dejte dítěti  vypít rozdrcené „Carbo“. 

Při  požití části dieffenbachie (způsobuje rychlý otok sliznic) postupujte stejným způsobem,  ale dítěti dejte co nejdříve k pití chladnou tekutinu, ev. lízat zmrzlinu a nebo cucat kostky  ledu a vyhledejte lékařskou pomoc.