Na prohlídky  k posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, stejně tak na prohlídky nutné k potvrzení přihlášky na střední školu, je nutné objednat se předem na konkrétní termín, a to s dostatečným předstihem.
Tyto prohlídky nebudeme dělat na počkání z časových důvodů.  

Přihláška ke studiu na střední škole musí být řádně vyplněná včetně kódu studijního oboru, adresy a IČO –  školy.
Děkuji za pochopení.    

K vystavení „Zdravotní způsobilosti dítěte k účasti na zotavovací akci“ je potřeba mít dítě, pro které chcete posudek vystavit, s sebou.
 Převzít výše uvedený posudek může pouze zákonný zástupce dítěte.
Na vystavení posudku je zákonná lhůta 10 dní od provedení prohlídky.

Samozřejmě se Vám budeme snažit vyjít vstříc a vystavit posudek co možná nejdříve.

Prohlídky k posouzení zdravotní způsobilosti