věkpovinné očkovánínepovinné očkování
0-2 měs.TBC – pouze u dětí s indikací dle přílohy č. 3 vyhlášky
Od 6. týdnů Rotarix/RotaTeq – 1. dávka
Od 9. týdnůInfanrix Hexa/Hexacima – 1. dávkaSynflorix / Prevenar 13–1. dávka
Od 10. týdnů Rotarix/RotaTeq – 2.dávka
Od 14. týdnůRotaTeq – 3. dávka
Od 17. týdnůInfanrix Hexa/Hexacima – 2. dávkaSynflorix / Prevenar 13 – 2. dávka
Od 11. měs.
 
Infanrix Hexa/Hexacima – 3. dávka Synflorix Prevenar 13 – 3. dávka
Od  13. měs. do 18. měs.,Priorix – 1. dávka Priorix Tetra – 1. dávka
V 5 – 6 letechPriorix – 2. dávka Priorix Tetra – 2. dávka
V 5 letechAdacel – přeočkování hexavakcíny
V 10 letechBoostrix polio/ Adacel – přeočkování po 5 letech
Od 13 do 14 let   Cervarix / Gardasil / Gardasil 9 – 2  dávky

Infanrix Hexa / Hexacima – záškrt, tetanus, černý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B

Adacel – záškrt, tetanus a černý kašel

Boostrix polio/Adacel – přenosná dětská obrna, záškrt, tetanus, černý kašel

Synflorix, Prevenar 13 – pneumokokové nákazy (u Prevenaru 13 doplatek rodiči) 

Priorix  – spalničky, příušnice a zarděnky

Priorix tetra – spalničky, příušnice, zarděnky, plané neštovice – vakcína hrazená plně rodiči

Rotarix / RotaTeq – rotavirové nákazy – tzv. „střevní chřipky“ – vakcína hrazená plně rodiči  

Cervarix / Gardasil / Gardasil 9 –  očkování proti karcinomu děložního čípku – proti papilomavirům
(u Gardasilu doplatek rodiči)