věkpovinné očkovánínepovinné očkování
0-2 měs.TBC – pouze u dětí s indikací dle přílohy č. 3 vyhlášky
Od 6. týdnů rotaviry – 1. dávka
(Rotarix/Rotateq)
Od 9. týdnůInfanrix Hexa –
1. dávka
pneumokoky – 1.dávka
(Prevenar 13, 15,
Vaxneuvance)
8.týdnů – 1 rokmeningokok B –
(Bexsero 2 dávky)
Od 10. týdnů rotaviry – 2.dávka
(Rotarix/RotaTeq))
Od 14. týdnůrotaviry – (RotaTeq) – 3. dávka
Od 17. týdnůInfanrix Hexa – 2. dávkapneumokoky -2. dávka
(Prevenar 13,15,
Vaxneuvance)
Od 11. měs.
 
Infanrix Hexa – 3. dávka pneumokoky – 3. dávka
(Prevenar 13, 15,
Vaxneuvance)
Od  13. měs. do 18. měs.,Priorix – 1. dávka Priorix Tetra – 1. dávka
1-2 rokymeningokok A,C,W,Y –
(Nimenrix 1. dávka)
V 5 – 6 letechPriorix – 2. dávka Priorix Tetra – 2. dávka
V 5 letechAdacel/Boostrix – přeočkování hexavakcíny
V 10 letechBoostrix polio/
Adacel polio –
přeočkování po 5 letech
Od 11
do 15 let  
 HPV – Gardasil 9 – 2 
dávky
14 – 16 letmeningokoky –
Bexsero – 2 dávky,
Nimenrix – 1 dávka

Infanrix Hexa – záškrt, tetanus, černý kašel, invazivní onemocnění vyvolané Haemophilem influenzae b, přenosná dětská obrna, virová hepatitida B

Adacel/Boostrix – záškrt, tetanus a černý kašel

Boostrix polio/Adacel – přenosná dětská obrna, záškrt, tetanus, černý kašel

Prevenar 13,15, Vaxneuvance – pneumokokové nákazy (u Prevenaru 13 doplatek rodiči) 

Priorix/ M-M-RVaxpro  – spalničky, příušnice a zarděnky

Priorix tetra – spalničky, příušnice, zarděnky, plané neštovice – vakcína hrazená plně rodiči

Rotarix / RotaTeq – rotavirové nákazy – tzv. „střevní chřipky“ – vakcína hrazená plně rodiči  

Gardasil 9 –  očkování proti karcinomu děložního čípku – proti papilomavirům

Bexsero – meningokok typu B

Nimenrix – Meningokok A,C,W,Y