Horečka je vzestup tělesné teploty nad 38,5 °C (do této teploty se nedoporučuje snižovat teplotu léky, tlumíme tím  imunitní obranu oraganismu), vyskytuje se jako reakce na očkování, symptom virového či bakteriálního onemocnění, při  přehřátí organismu – úpal, úžeh, i při sníženém výdeji tepla v důsledku přilišného oblečení.

Léčba horečky: vždy nutné  dostatečné množství tekutin a větrané prostředí, dítě zbytečně neoblékáme do několika vrstev oblečení, spíše naopak, čím méně, tím lépe. Pokud dítěti podáme lék na teplotu, je nutné po cca 1,5 hodině teplotu znovu změřit, abychom věděli, že teplota klesá. Pokud by neklesla, je nutné zvolit ev. některou z fyzikálních metod snižování teploty. 

Děti do 5ti let věku mohou díky nezralosti mozku reagovat na vzestup teploty křečemi. Proto při teplotě nad 38 °C je nutné teplotu srážet některou z níže uvedených metod.

 Fyzikální metody

Zábaly (používají se při toleranci dítětem) – osušku namočíme do vody o cca 25 °C , lehce vyždímáme a zakryjeme hruď a bříško dítěte na 10-15 minut. Po ukončení zábalu vždy teplotu dítěte přeměříme, zábal lze opakovat 2-3x za 2 hodiny.

Omývání houbou – dít posadíme do vaničky  s cca 5 cm vody o teplotě 29-32 °C, omýváme trup a končetiny cca 10-30 minut, u větších dětí dětí lze použít dle tolerance sprchování vlažnou vodou.

Fyzikální metody snižování horečky nelze použít, pokud má dítě studené končetiny, mramorovanou kůži, nebo dítě tuto proceduru netoleruje.

Léčba horečky léky

Paracetamol ve formě čípků, sirupu, tablet dle věku (Paralen, Panadol, Mexalen apod.) – v dávce 10-15 mg/kg/dávku, lze podat  každých 6 hodin, možné podat i novorozencům.

Ibuprofen ve formě čípků, sirupu, tablet dle věku (Ibuprofen, Brufen, Ibalgin, Ibuberl apod.) v dávce 5-10 mg/kg/dávku, lze podat každých 6-8 hodin.

Kyselina acetylsalicylová – Acylpyrin, Anopyrin apod. se u dětí do 15 let nepodává.