Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Aplikace očkovací látky na vlastní žádost: 200 Kč    
Nastřelení náušnic (včetně náušnic): 650-1100 Kč    
Vyplnění úrazové pojistky: 150 Kč   
Výpis z dokumentace na přihlášku do MŠ: 200 Kč, každá další 100 Kč
Výpis z dokumentace na přihlášku na SŠ, VŠ: 200 Kč 
Vyšetření při potvrzení žádosti o  Řidičský průkaz: 500 Kč   
Vyšetření při potvrzení žádosti o  Svářečský průkaz: 400 Kč
Potvrzení zdr. způsobilosti – letní tábor, ŠvP apod.: 400 Kč   kopie 100Kč
Vyšetření pro zájmovou sportovní činnost: 300 Kč   
Výpis ze zdravotní dokumentace pro soud: 300 Kč    
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost: 300 Kč   
Vyplnění nového očkovacího průkazu: 300 Kč   
Potvrzení o zdr. stavu na vlastní žádost bez zdr. důvodů 300 Kč Zdravotní a očkovací průkaz: 200Kč

CRP test: 150 Kč

STREP test: 200 Kč

EXPRESNÍ VYSTAVENÍ LÉKAŘSKÝCH POSUDKŮ: 500 Kč  
Administrativní úkon lékaře na vlastní žádost (dle náročnosti): 100-400 Kč
Odběr žilní krve na vlastní žádost: 200 Kč

Vyšetření dítěte bez zdravotního pojištění

 1. vyšetření nemocného dítěte: 300 Kč    
Kontrolní vyšetření nemocného dítěte: 200 Kč   
Vstupní prohlídka: od 900 Kč   
Další systém. prohlídka: od 650 Kč