Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Aplikace očkovací látky na vlastní žádost: 200 Kč    
Nastřelení náušnic (včetně náušnic): 550 – 1000 Kč    
Vyplnění úrazové pojistky: 150 Kč   
Výpis z dokumentace na přihlášku do MŠ: 100 Kč, každá další 50 Kč
Výpis z dokumentace na přihlášku na SŠ, VŠ: 100 Kč    

Vyšetření při potvrzení žádosti o :    
Řidičský průkaz: 300 Kč   
Svářečský průkaz: 300 Kč   

Potvrzení zdr. způsobilosti – letní tábor, ŠvP apod.: 200 Kč   
Vyšetření pro zájmovou sportovní činnost: 200 Kč   
Vystavení zdravotního průkazu: 150 Kč   
Výpis ze zdravotní dokumentace pro soud: 300 Kč    
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost: 200 Kč   
Vyplnění nového očkovacího průkazu: 100 Kč   
Vyplnění celého zdravotního a  očkovacího průkazu: 200 Kč

Vyšetření dítěte bez zdravotního pojištění:   
1. vyšetření nemocného dítěte: 300 Kč    
Kontrolní vyšetření nemocného dítěte: 200 Kč   
Vstupní prohlídka: 700 Kč   
Další systém. prohlídka: 550 Kč