Ceník výkonů nehrazených ze zdravotního pojištění

Aplikace očkovací látky na vlastní žádost: 200 Kč    
Nastřelení náušnic (včetně náušnic): 550-1000 Kč    
Vyplnění úrazové pojistky: 150 Kč   
Výpis z dokumentace na přihlášku do MŠ: 100 Kč, každá další 50 Kč
Výpis z dokumentace na přihlášku na SŠ, VŠ: 200 Kč 
Vyšetření při potvrzení žádosti o  Řidičský průkaz: 400 Kč   
Vyšetření při potvrzení žádosti o  Svářečský průkaz: 400 Kč
Potvrzení zdr. způsobilosti – letní tábor, ŠvP apod.: 300 Kč   
Vyšetření pro zájmovou sportovní činnost: 300 Kč   
Vystavení zdravotního průkazu: 150 Kč   
Výpis ze zdravotní dokumentace pro soud: 300 Kč    
Výpis ze zdravotní dokumentace na vlastní žádost: 200 Kč   
Vyplnění nového očkovacího průkazu: 100 Kč   
Vyplnění celého zdravotního a  očkovacího průkazu: 200 Kč
EXPRESNÍ VYSTAVENÍ LÉKAŘSKÝCH POSUDKŮ: 500 Kč  
Administrativní úkon lékaře na vlastní žádost (dle náročnosti): 100-400 Kč
Odběr žilní krve na vlastní žádost: 200 Kč

Vyšetření dítěte bez zdravotního pojištění

 1. vyšetření nemocného dítěte: 300 Kč    
Kontrolní vyšetření nemocného dítěte: 200 Kč   
Vstupní prohlídka: 900 Kč   
Další systém. prohlídka: 650 Kč